Design for Additive Manufacturing

Zisti viac
 • Generative Design & topologická optimalizácia

  Generative Design & topologická optimalizácia

  Na základe zistených alebo zadaných okrajových podmienok dokážeme vygenerovaťoriginálny tvar súčiastky tak, že sa perfektne adaptuje známym podmienkam ako napr. silové zaťaženia, tvarové obmedzenia a iné. Vieme pomôcť aj pri snahe znížiť počet komponentov v zostave tak, že sa zachová jej funkcia a vlastnosti. Znížením počtu komponentov znižujeme hmotnosť zostavy, náklady na montáž, ale tiež minimalizujeme možnosť vzniku chýb a nepodarkov. Všetky spomínané výhody sú dôležitými piliermi úspešného podniku súčasnosti. Preto sa na nás neváhajte obrátiť s Vaším unikátnym inovatívnym projektom.

  Viac
 • Pevnostná kontrola dielov

  Pevnostná kontrola dielov

  Ponúkame pevnostnú kontrolu dielov samostatne pri statických ale aj dynamických podmienkach so známymi záťažovými stavmi. Vieme aplikovať izotropné, ale i ortotropné materiály do pevnostnej analýzy. Na základe výsledkov vypracujeme záverečné správy v požadovanej forme a rozsahu.

  Viac
 • 3D skenovanie

  3D skenovanie

  Ponúkame digitalizáciu existujúcich dielov. Vieme urobiť kópiu malej súčiastky, ale aj tvarovo zložitého dielu veľkých rozmerov. Pri tvaroch základnej geometrie vieme vytvoriť výrobnú dokumentáciu, pri tvarovo komplexných dieloch veľmi presný 3D model, alebo 3D tlač kópie.

  Viac
 • Kompletný konštrukčný návrh zostáv

  Kompletný konštrukčný návrh zostáv

  Ponúkame konštrukčnú činnosť od 3D modelovania jednoduchých súčiastok až po zložité zostavy s overením kinematiky. Súčasťou portfólia našich činností je aj výkresová dokumentácia a príprava súčiastok na výrobné technológie, prednostne 3D tlač.

  Viac
 • Jana

  Jana

  Kto sme

  Sme mladý tím konštruktérov, vynálezcov, ktorý sa snaží do svojej činnosti zavádzať vysoký podiel inovatívnych prvkov. Pri našej odbornej činnosti využívame roky skúseností v oblasti výskumu a vývoja. Hlavným pilierom našej práce je minimalizovanie spotreby materiálu a energií všade, kde je to možné.

 • Andrej

  Andrej

  Sme jednou z prvých malých spoločností na svete, ktorá aplikuje metódu Design for Additive Manufacturing do praxe. Pod touto metódou sa rozumie séria opatrení, ktoré majú za následok vytvorenie inovovaného výrobku, ktorý je práve vtedy efektívny, keď je vyrobený technológiou 3D tlače.